Our motto: “Changing our city one event at a time”

Jeugd met een Opdracht Rotterdam

is één van de meer dan duizend locaties die deze interkerkelijke zendingsorganisatie in zo’n honderdtachtig verschillende landen heeft. Bij de organisatie werken wereldwijd bijna 20.000 fulltimers die allemaal leven van giften. Lees hieronder meer over het ontstaan van een pionierslocatie in Rotterdam.

De start van Jeugd met een Opdracht Rotterdam

Jeugd met een Opdracht Rotterdam is ontstaan begin 2008, doordat God iemand vroeg om fulltime in haar eigen omgeving te gaan werken als missionair werker. De verwachting was dat er snel een team zou volgen. Dit was niet zo, maar na 13 jaar mogen we wel zeggen dat ‘de grond is voorbereid’ en dat de stad en de omgeving klaar is om ‘Jeugd met een Opdracht pioniers’ te verwelkomen.

Op dit moment richten we ons vooral op training en evangelisatie. Dit doen we samen met mensen uit verschillende kerken en andere christelijke organisaties. We hebben een supertof netwerk en onwijs veel mogelijkheden om het evangelie te delen. Onder het motto ‘Change our city one event at a time’, zijn we ook altijd op zoek naar momenten en manieren waarop we het evangelie kunnen delen met grotere groepen mensen. Lees hier meer over onze ministries

Do you want to be a city changer?

Jeugd met een Opdracht Rotterdam is een pionierslocatie. Heb jij een DTS gedaan en heb je een hart voor de stad en omliggende dorpen? Neem dan contact met ons op zodat we samen kunnen onderzoeken of je deel kunt worden van ons team. 

  Steun Jeugd met een Opdracht Rotterdam om het Goede Nieuws te verspreiden

  Jeugd met een Opdracht in Nederland is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling en heeft daarmee de ANBI status. (RSIN nr. 004063314).

  Jeugd met een Opdracht in Nederland is geaccrediteerd door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en gecertificeerd met het keurmerk.

  Doneren kan via:

  Rabobank NL 38 RABO 0326 5210 62
  t.n.v. Stichting JmeO Heerde, o.v.v. YWAM Rotterdam

  Jeugd met Opdracht Internationaal

  Jeugd met een Opdracht internationaal heeft duizenden fulltime zendelingen en honderden bedieningen in bijna ieder land in de wereld. Er zijn ontzettend veel manieren waarop je betrokken kunt zijn bij Jeugd met een Opdracht. Wie weet is je bezoek aan deze website de start van een nieuw avontuur voor jou. 

  Het werk van Jeugd met een Opdracht kent 3 peilers:

  • Training
  • Evangelisatie
  • Hulpverlening

  De Bijbel

  Jeugd met een Opdracht erkent dat de Bijbel het gezaghebbende Woord van God is, door Hem geïnspireerd. Daarmee is de Bijbel het absolute referentiepunt voor ieder aspect van het leven. Onze reactie hierop is als volgt:

  Doelstelling van Jeugd met een Opdracht

  Jeugd met een Opdracht is een internationale beweging van christenen vanuit allerlei kerken, die persoonlijk Jezus bekend willen maken aan deze en toekomstige generaties, en die zoveel mogelijk mensen willen mobiliseren, trainen en toerusten zodat zij hun deel kunnen inbrengen bij het vervullen van de Grote Opdracht.

  Als christenen zijn we geroepen om onze Heer lief te hebben en te aanbidden en om aan Hem gehoorzaam te zijn. Om het lichaam van Christus, de kerk, lief te hebben en te dienen. En om alle volkeren overal op aarde lief te hebben en het Goede Nieuws over de Here Jezus te vertellen. Wij van Jeugd met een Opdracht, geloven in God – Vader, Zoon en Heilige Geest – en dat de Bijbel het door God geïnspireerde en gezaghebbende Woord is, waarin wordt geopenbaard dat Jezus Christus de Zoon van God is: ten volle mens en ten volle God. We geloven dat de mensheid geschapen is naar Gods beeld; dat Hij ons heeft geschapen om eeuwig leven te hebben door Jezus Christus; dat hoewel alle mensen hebben gezondigd en Gods heerlijkheid missen, God het toch mogelijk heeft gemaakt dat mensen gered worden door de menswording, het leven, de dood, de opstanding en de hemelvaart van Jezus Christus. Bekering, geloof, liefde en gehoorzaamheid zijn een passend antwoord op Gods initiatief van genade. God verlangt dat alle mensen gered worden en dat zij de waarheid leren kennen; en dat de kracht van de Heilige Geest zichtbaar wordt in en door ons, voor het uitvoeren van de laatste opdrachten die Christus ons gaf: “Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend” (NBV, Marcus 16:15) en “Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen…” (NBV, Matteüs 28:19).

  Aanbidding

  We zijn geroepen om alleen God te vereren en te aanbidden.

  Heiligheid

  We zijn geroepen een heilig en rechtvaardig leven te leiden, dat een voorbeeld is van de aard en het karakter van God.

  Getuigen

  We zijn geroepen het evangelie van Jezus Christus te delen met degenen die Hem niet kennen.

  Gebed

  We zijn geroepen om voorbede te doen voor mensen en doelen die God op Zijn hart heeft. Dit omvat ook geestelijke strijd tegen het kwaad in elke mogelijke vorm.

  Gemeenschap

  We zijn geroepen tot toewijding aan de Kerk in zowel haar plaatselijke vorm waarin mensen tot groei komen, als in haar mobiele vorm waarin zij tot vermenigvuldiging komt.

  Dienstbaarheid

  We zijn geroepen om op elk gebied van het leven bij te dragen aan de doeleinden van Gods Koninkrijk.

  Menu